Przepisy

Aktualne informacje, przepisy i wytyczne dotyczące rugby na wózkach dostępne są na stronie Międzynarodowej Federacji Rugby na Wózkach (IWRF):

http://www.iwrf.com


Przepisy rugby na wózkach – aktualna wersja w języku angielskim:

 

Przepisy rugby na wózkach – wersja w języku polskim z roku 2011:

 

Przepisy rugby na wózkach w skrócie: